Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Vi utför stora och små rivningsjobb i Västerås

Finns behov av en rivning inför ett byggprojekt? Ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt och rivningsarbetet ställer alldeles för höga krav?

Välkommen att kontakta oss – vi utför alla typer av rivningsarbeten. Vi tar oss an stora och små uppdrag inom alla typer av rivning och har genom åren hjälpt privatpersoner, företag, byggherrar och fastighetsbolag med detta tunga och krävande arbete i Västerås med omnejd.

rivning Västerås

Smarthet och exakthet i fokus

När vi utför ett rivningsjobb så arbetar vi smarthet och exakthet i fokus, och det gäller att ha fullständig koll på hur man hanterar materialet på ett korrekt sätt. Vi håller alltid tiden och slarvar aldrig med säkerheten när vi utför ett rivningsarbete.

Tack våra vår stora kompetens och långa erfarenhet utför vi alla rivningsarbeten med högsta kvalitet och säkerhet. Dessutom har miljön alltid en framträdande roll i verksamheten. Våra kunder ska vara trygga i att den bästa, säkraste och mest miljövänliga metoden används och vi återanvänder i så hög grad som möjligt samt minimerar deponin med mera.

Rivning Västerås – våra tjänster

Lättrivning

Lättrivning innebär att vi river lättare konstruktioner. Exempel på detta är installationer, gipsväggar, icke bärande väggar med mera. Detta arbete utförs ofta med handkraft, mindre maskiner och verktyg som kofot, tigersåg, släggor med mera. För att luften ska vara bra och arbetsmiljön dräglig så använder vi luftrenare och evakueringsfläktar som håller byggdammet borta vid en rivning.

Selektiv rivning

Vid selektiv rivning fördelar vi material i flera olika fraktioner för att minimera deponin och för att återvinna effektivare. Trä kan återvinnas till fjärrvärme, betong och tegel kan få en ny användning som fyllnadsmassa och metall kan återanvändas i stort sett hur många gånger som helst. Beroende på arbetets typ och omfattning så använder vi olika verktyg, det kan handla om allt från handsåg till robot.

Totalrivning

Totalrivningar utför med våra egna starka grävmaskiner i storlekar från 5 till 51 ton. Vi hjälper dig med att riva små hus och större fastigheter på ett effektivt, säkert och professionellt sätt. Vi tar givetvis ansvar för att alla restprodukter sorteras och transporteras bort på ett effektivt och miljövänligt sätt.

Tungrivning

Tungrivning innebär rivning av tyngre konstruktioner, exempelvis i betong, samt stenmurar och stora tegelkonstruktioner. För detta komplicerade arbete använder vi fjärrstyrda rivningsrobotar och kompaktlastare. Vi använder alltid korrekt skyddsutrustning så att våra medarbetare inte behöver utsättas för exponering av kvartsdamm.

rivning Västerås

Frågor och svar om rivning

Vilka säkerhetsåtgärder vidtar ni vid rivning?

Vi har alltid en hög standard när det gäller säkerhet och trygghet. Vi ser till att alla farliga material, exempelvis asbest eller blybaserad färg, avlägsnas korrekt från platsen innan arbetet påbörjas. Själva byggarbetsplatserna inspekteras noga för att vi ska upptäcka eventuella svaga punkter eller andra riskfaktorer. Skyddsutrustning krävs också, inklusive hjälmar, andningsskydd, ögonskydd med mera. Dessutom följer vi beredskapsplaner i händelse av olyckor på platsen.

Vilken utrustning använder ni vid rivning?

Vi använder en rad olika verktyg och utrustningar som gör arbetet enklare och snabbare. Dessa omfattar tunga maskiner som bulldozers, kranar och grävskopor samt mindre verktyg som domkrafter och släggor.

Vilka tjänster tillhandahåller ni?

Vi tillhandahåller en rad olika tjänster beroende på projektets storlek och omfattning. Nedmontering av byggnader eller andra strukturer, bortskaffande av farligt material, borttransport av skräp, förberedelsearbete på platsen med mera. De kan också utföra relaterade uppgifter, t.ex. grävarbeten före rivningen sanering efter det att arbetet är slutfört.

Vilka typer av rivningsjobb kan ni ta?

Vi hanterar projekt av alla storlekar, från små rivningar av bostäder till storskaliga industriella och kommersiella arbeten. De kan också ta sig an specialiserade projekt som PCB- eller asbestsanering. Oavsett projektets storlek eller omfattning är vi kompetenta och utrustade för att hantera det på ett säkert och effektivt sätt.

Välkommen att kontakta oss så kan vi bli din partner inom rivning i Västerås.

Små och stora rivningar – alltid med säkerheten först