Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Vi hjälper dig med rivning i Stallarholmen 

Är det dags för en rivning i Stallarholmen? Genom att anlita oss säkerställer du en trygg, effektiv och säker rivning som gör det möjligt för dig att snabbt komma igång med ditt planerade byggprojekt och låta det roliga börja på allvar.

En rivning måste alltid ske som frukten av en god planering. Hur ska man börja, vilka maskiner ska användas, vilket byggmaterial ska rivas och hur ser exempelvis avståndet ut till närliggande byggnader? Det krävs kunskap för att kunna riva både säkert och effektivt.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig!

rivning Stallarholmen

Förberedelser

En rivning i Stallarholmen kan komma att kräva ett rivningslov där du, på samma sätt som när du söker bygglov, måste kontakta Byggnadsnämnden och få ett tillstånd innan processen med att riva kan påbörjas.

Rivning kan vara extremt tungt och det krävs att man har rätt utrustning för att lyckas. Dessutom så måste man också vara medveten om de risker som inte syns. Asbest är totalförbjudet i Sverige sedan 1982 - men finns fortfarande kvar i byggmaterial i många äldre hus. Ska du riva ett sådant hus - eller exempelvis renovera - så måste du först se till att det inte finns asbest i exempelvis fogar, golv eller i tak. Om så är fallet så måste din rivning ske av utbildad personal och ett godkänt företag - vilket vi är. Oavsett vad som ska rivas så står vi redo att hjälpa dig. Välkommen! 

Experter på rivning