Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Din partner inom rivning i Sala 

Vi sätter alltid miljön i fokus i samband med rivning och demontering. Att sortera, återvinna och återbruka är givet för oss och vi håller oss alltid till de lagar och regler som finns inom denna fråga. Behöver du en trygg, säker och effektiv rivning för att ge ditt byggprojekt en flygande start?

Kontakta oss redan idag så påbörjar vi planeringen och jobbet med din rivning i Sala! 

rivning Sala

Rivning för att göra plats

En professionell rivning i Sala sker alltid med ett syfte att dels möjliggöra ett tilltänkt byggprojekt snabbare - men dels även i att rivningen ska kunna ske säkert och utan risk för personskada. 

Oavsett om det handlar om en mer selektiv rivning i Sala eller om en omfattande sådan så har vi kunskapen, utrustningen och erfarenheten som krävs för att hjälpa dig. Vi upprättar en plan för hur din rivning i Sala ska ske där vi utgår från byggnadens konstruktion, vilket material som finns samt hur området ser ut runt omkring. 

Givetvis så kontrollerar vi även - genom provtagning - om det finns asbest eller något annat giftigt ämne i byggnaden också. Om så är fallet så anmäler vi till Arbetsmiljöverket och anpassar rivningen så att den inte riskerar att medföra risker för vare sig oss eller för exempelvis grannar. 

Vi kan rivning