Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Professionell rivning i Nykvarn med omnejd 

En rivning utgör nästan alltid startskottet för en byggnation. Det innebär också att man snabbt vill bli färdig med rivningen för att kunna börja bygga. Tyvärr innebär detta också i många fall att genvägar tas - och att riskerna i och med detta ökar. 

Rivning kan vara farligt då det dels handlar om att man riskerar att få tunga material över sig, att man riskerar att falla från höga höjder eller att man exponeras för olika gifter som exempelvis bly eller asbest som finns i vissa byggmaterial. 

Vi erbjuder professionell rivning i Nykvarn och vi tar oss an både mindre projekt hos privatpersoner och större sådana där du som uppdragsgivare exempelvis är ett byggföretag.

Vill du ge ditt projekt en flygande start och behålla en positiv känsla genom hela arbetsgången så är vi redo att hjälpa dig med rivningen. Välkommen att kontakta oss

Säkerhet, planering, kunskap

Rivning i Nykvarn i vår regi utmärks alltid av säkerhet, god planering och kunskap: vi arbetar alltid efter en noggrant framtagen mall där riskerna minimeras och där arbetet kan ske effektivt. Vi gör provmätningar om det handlar om äldre byggnader där asbest kan finnas och om så är fallet så ser vi till att riva i enlighet med de lagar och regler som finns gällande hantering av detta farliga ämne. Givetvis är vi godkända för rivning där asbest finns också. 

rivning Nykvarn

Vi hjälper dig med rivningen