Om oss

Experter på rivning i Västerås

Vi är marknadsledande i Sverige inom rivning och håltagning och en rad andra områden inom bygg och renovering. Sedan vi etablerades har omsättningen ökat stort och vi har dessutom förvärvat ett stort antal företag i flera olika branscher. Denna expansion har lett till att vi Idag har vi över 2000 anställda på över 104 kontor i Sverige och hela Sverige.

Vi tar oss an alla uppdrag

Rivning och sanering av olika slag är några av våra främsta specialiteter. Vi kan hjälpa privatpersoner, företag och fastighetsägare med allt från mindre rivningsuppdrag till att avlägsna hela byggnader. Vi utför saneringar av flera slag och tar oss även an mer komplicerade uppdrag som till exempel sanering av farliga ämnen som asbest och PCB. Vi åtar oss såväl större som mindre uppdrag och har som motto att inte se problem – snarare lösningar.

Alla våra medarbetare är utbildade i enlighet med de krav och regler som gäller för branschen och vi har självklart de saneringstillstånd som Arbetsmiljöverket utfärdar. Dessutom är vi ansvarsförsäkrade, en stor trygghet för alla.

Nöjda och tillfredsställda kunder

Vi vet att nöjda kunder ofta kommer tillbaka. Därför erbjuder vi riktigt bra service, hög kvalitet, tydlig kommunikation, lyhördhet och tillgänglighet. Du kan känna dig trygg med att du får rätt kompetens och kvalitetssäkrade leverantörer i alla led av ditt projekt.

Vi utvärderar vårt arbete och följer upp genom olika typer av kundundersökningar, och återkopplingar. Miljön och våra kompetenta medarbetare är det som lägger grunden för vår verksamhet. De två faktorerna är båda centrala i utvecklingen av vår strategi.

rivning Västerås

Sverigeledande inom rivning och sanering