Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Anlita oss för rivning i Strängnäs 

Behöver du en säker, effektiv och fackmannamässigt utförd rivning så står vi redo att hjälpa dig. Oavsett material och storlek på jobbet: vi genomför alla typer av rivningsarbeten och vi gör det med samma fokus på kvalitet och effektivitet. 

Hör av dig om du vill ha mer information eller en offert!

rivning Strängnäs

Rivningslov

En rivning i Strängnäs kan komma att kräva ett rivningslov och det innebär att du måste kontakta - och söka ett sådant - hos Byggnadsnämnden innan du sätter igång med att riva. Tumregeln är att om du ska riva en byggnad som krävt ett byggnadslov så kommer ett rivningslov att krävas. 

Det är det första man ska tänka på, men det finns även andra saker som bör bockas av innan du påbörjar en rivning i Strängnäs. Dels så handlar det om vilket typ av byggmaterial som ska rivas - och vilka maskiner som kommer att krävas. Dels så handlar det om hur du ska sortera allt avfall och hur det ska fraktas bort från din tomt. Dels så handlar en rivning även om att utesluta skador - den måste ske på ett säkert och kontrollerat sätt. Det senare innebär även att man måste säkerställa att byggmaterialet inte innehåller exempelvis asbest eller bly. 

En rivning kräver - på samma sätt som en byggnation - kunskap, planering och erfarenhet. Något som leder oss till vilken av professionell hjälp. Vi är ett företag som erbjuder professionell rivning i Strängnäs och som vänder oss både till företag, fastighetsägare och privatpersoner samt byggföretag. 

Låt oss hjälpa dig med rivningen