Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Experter på rivning i Kungsör 

Vi utför professionell rivning i Kungsör och vi erbjuder våra tjänster både till företag, privatpersoner och till större entreprenörer. Genom att anlita oss garanteras du en professionell, säker och tidseffektiv rivning som möjliggör för dig att snabbt kunna komma igång med ditt planerade projekt.

Vi sköter arbetet från start till mål och lägger givetvis ett stort fokus på miljön. Deponi och återvinning sköts i enlighet med alla lagar och regler som finns. 

Kontakta oss för en offert!

rivning Kungsör

Planering och utrustning

Det är väl bara att riva? Tyvärr så ser många privatpersoner en rivning som ett enkelt steg mot det roliga - att börja bygga. Rivning är emellertid något som dels kräver goda kunskaper, dels planering och dels också rätt utrustning.

I många fall kan en rivning dessutom komma att kräva tillstånd från Byggnadsnämnden i den kommun man bor i. På samma sätt som man söker bygglov så kan också ett rivningslov komma att behövas - i synnerhet om det handlar om en större byggnad. Oavsett om det handlar om en selektiv rivning av delar av ett hus eller om det handlar om att riva en hel byggnad så kommer det att krävas planering. Vilka delar är bärande, vilket material handlar det om och hur ser det egentligen ut på insidan av huskroppen vad gäller el och stammar? 

Allt inom rivning