Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Anlita oss för rivning i Hallstahammar 

Vi är en rivningsfirma som åtar oss all typ av rivning i Hallstahammar och som kan ta oss både större projekt för företag, fastighetsägare och entreprenörer likväl som mindre projekt hos dig som privatperson.

Genom att anlita oss för rivning i Hallstahammar garanteras du en trygg, säker och välplanerad process som gör att du snabbt kan komma igång med det du planerat att bygga.

Kontakta oss så tar vi oss en titt på vad som behöver göras! 

rivning Hallstahammar

Säkerhet och planering i fokus

En rivning är alltid ett komplicerat projekt som kräver kunskap, erfarenhet, rätt utrustning och maskiner samt utbildning. Även om det handlar om en rivning av ditt badrum i Hallstahammar så kommer det att krävas både kunskap om byggnadens konstruktion - vilka delar är bärande, var går exempelvis vatten- och avloppsrör - samt en planering kring det mer logistiska och hur du exempelvis ska transportera det material som rivs ut. 

Handlar det om exempelvis en rivning i äldre hus så bör man också vara medveten om att alltid finns en risk i att asbest kan finnas i byggmaterial som exempelvis fogar, lim, plastgolv och i taket. Det måste man först kontrollera genom en mätning. Asbest är - i brutet tillstånd - väldigt farligt att andas in. Om en rivning ska ske i ett hus med asbest så måste en sanering genomföras innan. 

Rivning på ett säkert sätt