Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Säkra och effektiva
rivningsarbeten

Totalrivning – Lättrivning – Sanering

Anlita oss för rivning i Trosa 

Planerar du att renovera eller bygga nytt i Trosa? I de flesta fall så utgör startskottet för ett byggprojekt en rivning av någonting gammalt. En rivning i Trosa är emellertid ingen transportsträcka - som många tror - och någonting man snabbt passerar innan det roliga börjar. 

Vi är ett professionellt företag som åtar oss alla uppdrag inom rivning i Trosa - från det mindre till det större, mer komplicerade, projektet. Välkommen att kontakta oss för en kostnadsfri offert

rivning Sala

Rivning steg för steg

En rivning innebär att man måste planera och, steg-för-steg, jobba sig framåt utan att det finns risk för att personskador uppkommer eller att exempelvis strukturen och konstruktionen kan skadas. Det senare om det handlar om en selektiv rivning i Trosa. 

Utöver detta så måste man även ta hänsyn till miljön i samband med att man sorterar byggmaterialet - och man måste även utesluta att detta innehåller giftiga ämnen. Asbest är ett exempel på det senare och många äldre hus i Sverige har fortfarande detta i olika byggmaterial. 

Asbest är inte farligt i ett obrutet tillstånd, men när det går sönder - exempelvis vid rivning - så sprids ett damm som är livsfarligt att andas in. Vi har utbildning och godkännande för att riva där asbest finns och du kan säkerställa trygghet genom att välja oss för detta. Vi genomför provtagningar, utför arbetet och kontrollerar allt genom en ingående besiktning efteråt.

Vi sköter rivningen rent och snyggt